ข่าวประกวดราคา
ขายทอดตลาดเคลื่องจักร/ยานพาหนะ งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวย 5 รายการ

 

ขายทอดตลาดเคลื่องจักร/ยานพาหนะ งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวย 5 รายการ
หน่วยงาน: สารบรรณกลาง โดย: สารบรรณกลาง จ.พิจิตร 19 ก.ย. 61 14:28 น.