ข่าวประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการอำเภอโพธิ์ประทับช้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการอำเภอโพธิ์ประทับช้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงาน: สารบรรณกลาง โดย: สารบรรณกลาง จ.พิจิตร 20 ก.ย. 61 15:23 น.