ข่าวประกวดราคา
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดอาคารหอประชุมจังหวัดพิจิตร เเละบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ 2562

 

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดอาคารหอประชุมจังหวัดพิจิตร เเละบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ 2562
หน่วยงาน: สารบรรณกลาง โดย: สารบรรณกลาง จ.พิจิตร 01 ต.ค. 61 15:09 น.