ข่าวประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงาน: สารบรรณกลาง โดย: สารบรรณกลาง จ.พิจิตร 09 ต.ค. 61 13:51 น.