ข่าวประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัด

 

ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัด
หน่วยงาน: สารบรรณกลาง โดย: สารบรรณกลาง จ.พิจิตร 10 ต.ค. 61 11:12 น.