ข่าวประกวดราคา
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน กิจกรรมซ่อมเเซมถนนลาดยาง สายบ้านดงตะชบ-บ้านกม.7 หมู่ที่ 4 ตำบลดงตะขบ อำเภอตะพานหิน จังหวัดดพิจิตร

 

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน กิจกรรมซ่อมเเซมถนนลาดยาง สายบ้านดงตะชบ-บ้านกม.7 หมู่ที่ 4 ตำบลดงตะขบ อำเภอตะพานหิน จังหวัดดพิจิตร
หน่วยงาน: สารบรรณกลาง โดย: สารบรรณกลาง จ.พิจิตร 27 ธ.ค. 61 13:44 น.