ข่าวประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบโครงการสร้างพื้นฐาน กิจกรรมซ้อมเเซมถนนลาดยาง สายบ้านดงตะขบ-บ้านก.7 หมู่ที่ 4 ตำบลดงตะขบ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบโครงการสร้างพื้นฐาน กิจกรรมซ้อมเเซมถนนลาดยาง สายบ้านดงตะขบ-บ้านก.7 หมู่ที่ 4 ตำบลดงตะขบ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
หน่วยงาน: สารบรรณกลาง โดย: สารบรรณกลาง จ.พิจิตร 07 ม.ค. 62 10:58 น.