ข่าวประกวดราคา
ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด

 

ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด
หน่วยงาน: สารบรรณกลาง โดย: สารบรรณกลาง จ.พิจิตร 07 ม.ค. 62 11:00 น.