ข่าวประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ e-Auction 3/2560 งานปรับปรุงพื้นสนามอาคารโรงยิมเนเซี่ยม ภายในสนามกีฬาจังหวัดพิจิตร

 

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ e-Auction 3/2560 งานปรับปรุงพื้นสนามอาคารโรงยิมเนเซี่ยม ภายในสนามกีฬาจังหวัดพิจิตร
หน่วยงาน: สารบรรณกลาง โดย: สารบรรณกลาง จ.พิจิตร 15 มี.ค. 60 15:58 น.