ข่าวประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 01/2560 โครงการจัดซื่อรถบรรทุก(ดีเซล) เเบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ของ อบต.ไผ่หลวง ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

 

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 01/2560 โครงการจัดซื่อรถบรรทุก(ดีเซล) เเบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ของ อบต.ไผ่หลวง ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
หน่วยงาน: สารบรรณกลาง โดย: สารบรรณกลาง จ.พิจิตร 17 มี.ค. 60 16:35 น.