ข่าวประกวดราคา
สอบราคาจ้างกก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองอ้าตู้ หมู่ที่ 8 ตำบลทับคล้อ บ้านยางสามต้น หมู่ที่ 1 ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร (ตอนที่ 2)

 

สอบราคาจ้างกก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองอ้าตู้ หมู่ที่ 8 ตำบลทับคล้อ บ้านยางสามต้น หมู่ที่ 1 ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร (ตอนที่ 2)
หน่วยงาน: สารบรรณกลาง โดย: สารบรรณกลาง จ.พิจิตร 20 มี.ค. 60 14:23 น.