ข่าวประกวดราคา
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบึงโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง-บ้านดงกลาง หมู่ที่ 3 ต.ดงกลาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

 

สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบึงโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง-บ้านดงกลาง หมู่ที่ 3 ต.ดงกลาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
หน่วยงาน: สารบรรณกลาง โดย: สารบรรณกลาง จ.พิจิตร 20 มี.ค. 60 14:26 น.