ข่าวประกวดราคา
สอบราคาจ้างดาดคอนกรีต ลำคลองหนองโสน-ทุ่งกระจี่ หมู่ที่ 17 ต.หนองโสน บ้านทุ่งงกระจี่ หมู่ที่ 15 ต.เนินปอสามง่าม จ.พิจิตร

 

สอบราคาจ้างดาดคอนกรีต ลำคลองหนองโสน-ทุ่งกระจี่ หมู่ที่ 17 ต.หนองโสน บ้านทุ่งงกระจี่ หมู่ที่ 15 ต.เนินปอสามง่าม จ.พิจิตร
หน่วยงาน: สารบรรณกลาง โดย: สารบรรณกลาง จ.พิจิตร 20 มี.ค. 60 14:30 น.