ข่าวประกวดราคา
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจระเข้ผอม หมู่ที่ 1 ตำบลรังนก อ.สามง่าม-บ้านคลองโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลโรงช้าง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

 

สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจระเข้ผอม หมู่ที่ 1 ตำบลรังนก อ.สามง่าม-บ้านคลองโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลโรงช้าง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
หน่วยงาน: สารบรรณกลาง โดย: สารบรรณกลาง จ.พิจิตร 20 มี.ค. 60 14:33 น.