ข่าวประกวดราคา
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเขาพระ หมู่ที่ 7 ตำบลเขาทราย บ้านหนองคอม หมู่ที่ 15 ตำบลท้ายทุ้ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร (ตอนที่ 2)

 

สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเขาพระ หมู่ที่ 7 ตำบลเขาทราย บ้านหนองคอม หมู่ที่ 15 ตำบลท้ายทุ้ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร (ตอนที่ 2)
หน่วยงาน: สารบรรณกลาง โดย: สารบรรณกลาง จ.พิจิตร 20 มี.ค. 60 14:37 น.