ข่าวประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ e-Auction 4/2560 งานขุดลอกคลองหนองปลิง บ้านคลองอุดม หมู่ที่ 13 ตำบลป่ามะคาบ-บ้านยางคอยเกลือ หมู่ที่ 6 ตำบลปากทาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

 

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ e-Auction 4/2560 งานขุดลอกคลองหนองปลิง บ้านคลองอุดม หมู่ที่ 13 ตำบลป่ามะคาบ-บ้านยางคอยเกลือ หมู่ที่ 6 ตำบลปากทาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
หน่วยงาน: สารบรรณกลาง โดย: สารบรรณกลาง จ.พิจิตร 17 พ.ค. 60 14:21 น.