ข่าวประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ e-Auction 5/2560 งานขุดลอกคลองไดดีบุก บ้านโพธิ์เเดน หมู่ที่ 1 ตำบลบางไผ่-บ้านหอไกร หมู่ที่ 3 ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

 

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ e-Auction 5/2560 งานขุดลอกคลองไดดีบุก บ้านโพธิ์เเดน หมู่ที่ 1 ตำบลบางไผ่-บ้านหอไกร หมู่ที่ 3 ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
หน่วยงาน: สารบรรณกลาง โดย: สารบรรณกลาง จ.พิจิตร 17 พ.ค. 60 14:25 น.