ข่าวประกวดราคา
โครงการประชาสัมพันธ์เเหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์ ประเพณี ศาสนาเเละวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร กิจกรรมหลักที่4 จ้างศึกษาเเละออกเเบบคุณลักษณะการพัฒนาเเหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ อุทยานเมืองเก่า จังหวัดพิจิตร

 

โครงการประชาสัมพันธ์เเหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์ ประเพณี ศาสนาเเละวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร กิจกรรมหลักที่4 จ้างศึกษาเเละออกเเบบคุณลักษณะการพัฒนาเเหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ อุทยานเมืองเก่า จังหวัดพิจิตร
หน่วยงาน: สารบรรณกลาง โดย: สารบรรณกลาง จ.พิจิตร 17 พ.ค. 60 15:37 น.