ข่าวประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำ Application เเหล่งท่องเที่ยวสำคัญประวัติศาสตร์ ประเพณีวัฒนธรรมของจังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำ Application เเหล่งท่องเที่ยวสำคัญประวัติศาสตร์ ประเพณีวัฒนธรรมของจังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน: สารบรรณกลาง โดย: สารบรรณกลาง จ.พิจิตร 19 พ.ค. 60 14:52 น.