ข่าวประกวดราคา
ประกวดราคาจ้าง จัดทำป้ายบอกเส้นทางเเละเเผนที่เเหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดพิจิตรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกวดราคาจ้าง จัดทำป้ายบอกเส้นทางเเละเเผนที่เเหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดพิจิตรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน: สารบรรณกลาง โดย: สารบรรณกลาง จ.พิจิตร 19 พ.ค. 60 14:56 น.